Planovi upravljanja zaštićenim područjima

Plan upravljanja zaštićenim područjem je strateški dokument kojim se analizira trenutno stanje zaštićenog područja, definira vizija i ciljevi upravljanja, aktivnosti koje će dovesti do ostvarenja zacrtanih ciljeva kao i pokazatelje provedbe plana. Plan se donosi na razdoblje od deset godina. Kada je upravljanje posjetiteljima posebno važna stavka za zaštićeno područje, izrađuje se akcijski plan upravljanja posjetiteljima kao zaseban dokument odnosno kao prilog plana upravljanja. Akcijski planovi upravljanja posjetiteljima izrađuju se i kao samostalni dokumenti kada su propisani projektnom prijavom za sufinanciranje projekata iz europskih fondova.


%d bloggers like this: