prostorno planiranje

Veliki dio mojeg dosadašnjeg iskustva u krajobraznoj arhitekturi se preklapao sa nekom vrstom prostornog planiranja, koje je bilo i integralni dio magistarskog studija završenog u Nizozemskoj (landscape architecture and spatial planning). Svojim znanjem i iskustvom mogu pridonjeti izradi raznih dokumenata koji se bave planiranjem – od regionalnih, ekoloških i krajobraznih planova, do planova za urbani i ruralni prostorni razvoj.

Regionalno planiranje

Regionalno planiranje je grana planiranja koja se bavi dizajnom i učinkovitim postavljanjem aktivnosti i infrastrukture preko značajno velikog područja zemlje

Krajobrazno planiranje

Krajobrazno planiranje je grana krajobrazne arhitekture koja obuhvaća interdisciplinarne projekte velikog značaja i zahvačaju široke geografske prostore, te imaju dugoročne vremenske implikacije.

Urbano i ruralno planiranje

Urbano i ruralno planiranje obuhvača prostorno planiranju u ubranim i ruralnim sredinama, te infrastrukturu koja se na njih veže. Danas je naročito bitno uključiti prirodne segmente (npr. vodu i vegetaciju) u urbane sredine, pa je razvoj plavo-zelenih mreža (green-blue networks) postao jedan od temeljnih djelova urbanog planiranja.

%d bloggers like this: