Strateške studije

Uključivanje stručnjaka zaštite okoliša i prirode u ranim fazama izrade strategija, planova i programa uvelike može pomoći nositeljima izrade u pronalaženju optimalnih rješenja koja će biti prihvatljiva za okoliš i prirodu i pri tome omogućiti kraći i jednostavniji put prolaska kroz postupak strateške procjene i donošenja strategija, planova i programa.


%d bloggers like this: